O pronájmu skákacích hradů

- Nájemce musí být starší 18 let

- Nájemce předloží pronajímateli jeden doklad totožnosti, nutné k vyplnění nacionálů do smlouvy o pronájmu.

- Smlouva o pronájmu skákacích hradů a party vybavení musí být uzavřena nejpozději při předání předmětu pronájmu.

- Do smluvy si obě strany odsouhlasí jednotlivé předměty pronájmu a stanoví přesný způsob, datum a čas vrácení předmětů nájmu a cenu za pronájem.

- Cena za pronájem předmětu nájmu se platí při převzetí atrakce nájemcem v hotovosti pronajímateli nebo jím zmocněné osobě.

- Cena při delší době pronájmu, než je víkend, nebo víkendové vyzvednutí již v pátek se cena stanoví individuálně.

- Cena pro mateřské školky se stanoví individuálně.

- Při zapůjčení požadujeme vratnou kauci ve výši 3.000,- Kč / 1 ks atrakce.

- Čas pro vyzvednutí předmětu nájmu na 1den je v den nájmu od 8:00-10:00h. a čas vrácení následující den od 8:00-10:00h.

- Čas pro vyzvednutí předmětu nájmu na víkend je v sobotu od 8:00-10:00h. a čas vrácení v neděli od 18:00-20:00h.

- V případě nevrácení předmětu nájmu v dohodnutém čase bude účtováno nájemné za další den pronájmu dle ceníku a uzavřené smlouvy.

- Pronajímatel poskytne nájemci veškeré informace k používání předmětu nájmu a zároveň mu předá návod k obsluze s bezpečnostními pravidly pro uživatele skákacích hradů a party vybavení.

- Nájemce plně odpovídá za vhodnost terénu pro použití skákacích hradů a to je rovná čistá plocha se stálým přívodem el. energie.

- Nájemce nesmí, bez souhlasu pronajímatele, využívat předmět nájmu ke komerčním účelům, ani jej poskytnout třetí osobě.

- Při vrácení nevyčištěného skákacího hradu účtujeme poplatek 250 Kč za jeho čištění, v případě poškození předmětu nájmu požadujeme náhradu škody.

Ještě přemýšlíte? Tak mrkněte na náš party shop, kde naleznete veškeré skákací hrady k pronájmu: https://www.partyboom.cz/pujcovna-skakacich-hradu-frydlant-ostrava-frydek-okoli/